Obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Meno a priezvisko: Šimon Galko - GrowMagic (BWS s.r.o.)

IČO: 53087682

DIČ: 2121273968

So sídlom: Pruské 141

Zapísaný: Zapísaný v ŽR Okresného úradu Trenčín, Číslo živnostenského registra: 350-44572

Kontakt: 0944 262 554

Email: info@growmagic.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Všeobecné ustanovenia

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Potvrdením objednávky kupujúcim, sa kupujúci zaväzuje, že je oboznámený s Obchodnými podmienkami, stanovené predávajúcim Growmagic pre uskutočnenie dodávky objednaného tovaru.

 

 1. Uskutočnenie objednávky

Spôsob uskutočnenia objednávky je cez e-shop www.growmagic.sk vložením tovaru do nákupného košíka. Kupujúci pri uskutočnení objednávky (cez e-shop) zadá všetky požadované údaje ako názov tovaru, počet kusov, adresa doručenia, kontakt na kupujúceho, e-mail... Po správnom zadaní objednávky kupujúcim, predávajúci potvrdí  prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

 Predávajúci má právo na zmenu objednávky, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • pri zmene ceny, zmene zahraničného kurzu alebo sortimentu zo strany dodávateľa tovaru;
 • v prípade, že dodávateľ tovaru prestane objednaný produkt dodávať/prípadne produkt zmení zloženie/veľkosť/cenu.

O týchto zmenách bude predávajúci informovať kupujúceho.

 

 1. Potvrdenie objednávky

Predávajúci záväzne potvrdí objednávku, po preverení dostupnosti tovaru a jeho termínu dodania formou emailu. V dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov predúvajúci záväzne potvrdí objednávku v najbližší pracovný deň. Informácia o odoslaní tovaru bude zaslaná kupujúcemu emailom.

Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky.

 

 1. Storno objednávky

Kupujúci má právo na zrušenie objednávky bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. V prípade stornovania potvrdenej záväznej objednávky alebo pri neprebratí zásielky, je kupujúci povinní uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru (prepravné náklady).

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má podľa § 7 zákona č. 102/2014 zbierky zákonov právo odstúpiť od kúpnej  zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy:

 • Kupujúci oznámi predávajúcemu odstúpenie od zmluvy emailom na info@growmagic.sk ;
 • Vrátený tovar kupujúci zašle spolu s Odstúpením od kúpnej zmluvy a s faktúrou zakúpeného tovaru na adresu predávajúceho Šimon Galko - GrowMagic Pruské 141 psč- 018 52 Slovenská RepublikaVždy na zásielku uveďte tel. číslo: +421 944 262 554

 

 • Vrátený tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady (odporúčame doporučene). Dobierky neakceptujeme ! Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám;
 • Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, nesmie byť použitý, tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď...);
 • Po dodržaní podmienok odstúpenia od kúpnej zmluvy, peniaze za vrátený tovar vám zašleme prevodom na váš bankový účet do 14 dní od dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

 

5.1. Mimosúdne riešenie sporov

 • 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 • 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 • 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

 1. Reklamácie a záruka
  • V prípade poškodeného tovaru, je kupujúci povinný okamžite informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Za vady zapríčinené prepravou tovaru kuriérom/poštou nezodpovedáme. Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle právnych predpisov SR (Občiansky zákonník č. 150/2004). Pri produktoch, kde výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu, platí záručná doba stanovená výrobcom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom SR. 
  • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie:
   - spôsobené nesprávnym použitím výrobku
   - nesprávnym skladovaním
   - znečistením produktu

 

6.1 Postup pri reklamácii:

Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii emailom info@growmagic.sk

Na reklamovaný tovar kupujúci uvedie dôvod reklamácie a spôsob jej vybavenia (výmena za nový rovnaký tovar alebo vrátenie peňazí) a s faktúrou zakúpeného tovaru na adresu Šimon Galko - Growmagic Pruské 141 psč- 018 52 Slovenská Republika. Vždy na zásielku uveďte tel. číslo: +421 944 262 554. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady doporučene. Dobierky neakceptujeme ! Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám;

Reklamovaný tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď...).

V prípade uznania reklamácie tovaru, peniaze za reklamovaný tovar alebo výmena tovaru za rovnaký (kus za kus), predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od dňa doručenia Žiadosti o odstúpenie od zmluvy/reklamácia tovaru. Doba vybavenia reklamácie nášho internetového obchodu je 30 dní v prípade slovenských dodávateľov.

 

Doprava a poštovné

Predávajúci zašle kupujúcemu objednaný tovar kuriérskou službou DPD. Pri objednávke tovaru nad 200 EUR vrátane DPH je poštovné zdarma.

 

 1. Dodanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 1–2 pracovných dní v prípade tovaru na sklade. V prípade tovaru, ktorý nie je skladom je dodacia doba 3-6 pracovných dní, zároveň Vás budeme o dobe dodania tovaru informovať emailom. Tovar doručujeme priamo z nášho skladu v Slovenskej alebo Českej Republiky.

 

 1. Spôsob platby

Kupujúci uhrádza tovar v hotovosti pri jeho doručení kuriérom, alebo platbou bankovým prevodom vopred na náš účet: 

Číslo účtu: 2101844359
(Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky)

IBAN: SK13 8330 0000 0021 0184 4359

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

 1. Ochrana osobných údajov

Predávajúci plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebuje niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu s kupujúcim. V prípade, že kupujúci si neželá aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze predávajúceho, kupujúci uvedie v poznámke k objednávke, žiadosť o vymazanie osobných údajov po vybavení objednávky. Spoločnosť Growmagic týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu nakladá v zmysle „Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Z vyššie uvedeného zákona plyne i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky. 

GrowMagic si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom, v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10.1 Ochrana osobných údajov - Heuréka 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“